Postup při prodeji

Váš první krok

 • Při osobní schůzce v naší kanceláři (předem domluvené telefonicky či e-mailem) se seznámíme s vaší nemovitostí. Pokud doložíte další materiály, plánky či další dokumentaci, bude jednání snazší. Naše kancelář vám bezplatně poskytne finanční, případně právní poradu ohledně prodeje vaší nemovitosti.
 • Jestliže se rozhodnete s námi spolupracovat, potřebujeme doložit list vlastnictví a nabývací listinu, u družstevních bytů nájemní smlouvu. Po dohodě uzavíráme s klienty smlouvu o zprostředkování.

Naše nabídka pro vás

 • Pro každou nabízenou nemovitost zhotovíme propagační fotografie a videonahrávku, které dají potencionálním klientům určitou představu o nabídce. Využíváme je jak pro prezentaci na internetu, tak při osobním jednání. Zajišťujeme též osobní prohlídky a tím vám ušetříme čas i starosti.
 • Zaručujeme vám profesionální zpracování zakázky – vyhotovení dokumentace (popis, výběr, fotografií, plánek, případně mapu) pro prezentaci na internetových portálech a vývěsních skříních. Na větší objekty umisťujeme náš reklamní poutač.
 • Nabízejícím poskytujeme své služby zdarma.

Jak oslovujeme potencionální klienty - kupce

 • V co nejkratší době zajistíme kupce buď prostřednictvím inzerce nebo z naší databáze čítající řadu zájemců.
 • Inzerujeme pravidelně v regionálních inzertních novinách Inwest a v několika vývěskách na frekventovaných místech v Chodově.
 • Klienty rovněž oslovujeme reklamou v rádiu, zlatých stránkách a plošnou inzercí na venkovních plakátech.
 • Podstatnou součástí naší prezentované nabídky je internet. Informace vč. fotografií jsou dostupné nejpozději do druhého dne od uzavření smlouvy o realitní činnosti. Naše nabídky jsou zařazovány do internetové databáze realitních kanceláří serverech.

Realizace prodeje

 • Po vyhledání vhodného kupce realizujeme samotný prodej: sepíšeme kupní smlouvu, případně smlouvu o smlouvě budoucí, podáváme návrh na vklad do katastru nemovitostí. U bytů družstevních zařizujeme zápis na družstvo.
 • Při prodeji nemovitostí probíhají veškeré finanční transakce dle vaší volby buďto přes naší kancelář, notařskou úschovou nebo vinkulovaným účtem v bance. Peníze převádíme (nebo notář či banka v dalších připadech) až po úplném zapsání do katastru nemovitostí, což našim klientům poskytuje oboustrannou jistotu.