Postup při koupi nemovitosti?

Váš první krok

  • Pokud se vám zalíbí některá nemovitost z naší nabídky, navštivte nás v naší kanceláři, kde Vám poskytneme k nahlédnutí dokumentaci k nemovitosti. Můžete si prohlédnout fotografie exteriérů i interiérů, případně zhlédnout videonahrávku.
  • Sjednáme vám prohlídku objektu, případně Vás odvezeme na místo.
  • Pokud se po prohlídce nemovitosti rozhodnete pro její koupi, dohodneme s vámi možnosti financování, případně doporučíme finančního poradce pro zajištění hypotečního úvěru.

Realizace koupě

  • Nemovitost rezervujeme ve váš prospěch do sjednaného termínu na základě Smlouvy o realitní činnosti a blokační zálohy. Jelikož s prodávajícími uzavíráme pouze exkluzivní smlouvy, máte záruku stoprocentní rezervace.
  • Vypracujeme kupní smlouvu, případně smlouvu o smlouvě budoucí, zajistíme její podpis všemi účastníky (v případě nutnosti připravíme plnou moc). Dále připravujeme návrh na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí a spolu s kupními smlouvami jej vkládáme na příslušný katastrální úřad.
  • Při převodu družstevních bytů Vám připravíme všechny potřebné dokumenty a jsme přítomni při zápisu v družstvu.
  • Veškeré finanční transakce probíhají dle vaší volby buďto přes naší kancelář, notařskou úschovou nebo vinkulovaným účtem v bance. Peníze převádíme (nebo notář, či banka v dalších připadech)  na účet prodávajícího až po úplném zapsání do katastru nemovitostí.
  • Při úhradě kupní ceny prostřednictvím hypotečního úvěru Vám můžeme doporučit finančního poradce a dále Vám poskytneme všechny potřebné dokumenty, které příslušný bankovní úřad potřebuje.